Υπηρεσίες


ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες κτιριακών έργων: Αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων από μονοκατοικίες μέχρι μεγάλα δημόσια κτίρια τουριστικά συγκροτήματα και οικιστικά σύνολα .


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης (Project Management), υποστήριξης και ανάπτυξης έργων όπως επίσης και διαχείριση εγκαταστάσεων και συντήρησης έργων πρασίνου (Facility Management).


ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΤΕΥΧΗ

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και έργων ή συμβάσεων μελέτης – κατασκευής, (Διακηρύξεις, Γενικές και Ειδικές Συγγραφές Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ) σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Ποιοί είμαστε

Content ImageContent Image
Η εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2002 με την συνεισφορά των μετόχων και των στελεχών της που παρουσίαζαν έντονη δραστηριότητα στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα την προηγούμενη δεκαετία.

Η συνύπαρξη των ανθρώπων αυτών στον κατασκευαστικό χάρτη του νοτιότερου νομού της Πελοποννήσου, οδήγησαν στην ίδρυση της ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. με έδρα την Σπάρτη του Νομού Λακωνίας – με δεύτερο νομό την Αττική – κατατάσσοντας αυτόματα την εταιρεία στην κορυφή του κατασκευαστικού κλάδου του νομού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και συμμετοχή σε όλες διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και έργων, ανάληψη όλων των προ-συμβατικών, συμβατικών και μετά-συμβατικών δράσεων.