Ανάπλαση και διαμόρφωση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων δήμου Βύρωνα