Ανακατασκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων οδού Λ. Κατσώνη