Επεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών 2015