Κατασκευή Κοινωνικού Κέντρου στο Κ.Φ.269 1ης γειτονιάς του δήμου Μελισσίων