Η εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2002 με την συνεισφορά των μετόχων και των στελεχών της που παρουσίαζαν έντονη δραστηριότητα στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα την προηγούμενη δεκαετία.

Η συνύπαρξη των ανθρώπων αυτών στον κατασκευαστικό χάρτη του νοτιότερου νομού της Πελοποννήσου, οδήγησαν στην ίδρυση της ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. με έδρα την Σπάρτη του Νομού Λακωνίας – με δεύτερο νομό την Αττική – κατατάσσοντας αυτόματα την εταιρεία στην κορυφή του κατασκευαστικού κλάδου του νομού.

Από τις αρχές του 2012 η έδρα της επιχείρησης μεταφέρθηκε  στην Αθήνα έτσι ώστε να διαχειρίζεται με μεγαλύτερη ευκολία τα έργα που εκτελεί σε όλη την επικράτεια.

Στα 12 και πλέον χρόνια της λειτουργίας της, η εταιρεία μας  έχει  αναλάβει, αντιμετωπίσει και ολοκληρώσει κατασκευαστικές προκλήσεις που αφορούν έργα  Κτιριακά, Υποδομών, Αναπλάσεων και συντήρησης Πρασίνου, Χώρων πολιτισμού, Αθλητικών εγκαταστάσεων, Καθαρισμού - Επεξεργασίας νερού και αποβλήτων και έχει λειτουργήσει συμβουλευτικά σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με πρωτοπόρες προτάσεις και λύσεις.

Με βάση το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) η εταιρεία κατατάσσεται στην 3η τάξη για τις κατηγορίες Οδοποιίας, Οικοδομικών και Υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Βιομηχανικών / Ενεργειακών, έργων  Πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και  στην Α1η τάξη στην κατηγορία Λιμενικών.

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και συμμετοχή σε όλες διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και έργων, ανάληψη όλων των προ-συμβατικών, συμβατικών και μετά-συμβατικών δράσεων.