Ο.Ν.Α. Διαμόρφωση χώρου του Σεράφειου κολυμβητηρίου στο Ρουφ