Λειτουργία, συντήρηση και παρακολούθηση μέσω συστήματος SCADA των H/M εγκαταστάσεων των οδικών αξόνων Νομαρχίας Πειραιά.