Επισκευή αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος