Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών & βελτίωση φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη.