Διαμόρφωση πλατείας στα όρια του Δήμου Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη